Koopsommen


KOOPSOMMEN

Perceel A:       580 m2       VERKOCHT

Perceel B:       570 m2        VERKOCHT

Perceel C:       650 m2       VERKOCHT

Perceel D:       615 m2        VERKOCHT

Perceel E:       460 m2       VERKOCHT

Perceel F:       580 m2       € 390.000,-

Perceel G:       460 m2       € VERKOCHT

Perceel H:       470 m2       € VERKOCHT

Perceel I:        470 m2       € VERKOCHT

Perceel J:       470 m2       € VERKOCHT

Perceel K:       490 m2      € VERKOCHT

(exclusief BTW, oppervlaktes inclusief water)


De koopsommen zijn vrij op naam. Dit houdt in dat onderstaande kosten bij de woningprijs zijn inbegrepen:

 • bouwkosten
 • leges bouwvergunning
 • grondkosten
 • kadastrale inmeet- en overschrijfkosten
 • notariskosten t.b.v. transportakte bouwkavel
 • architect- en constructeur honorarium
 • sonderingen
 • bestrating
 • sanitair
 • aansluitkosten gas, water, electra, CAI, internet, riool
 • makelaarscourtage en verkoopkosten
 • CAR verzekering tot
 • oplevering

Niet inbegrepen in koopsom:

 • financieringskosten als hypotheekakte, afsluitprovisie
 • hypotheekrente tijdens bouw
 • kosten meer- en minderwerk
 • inrichtingspakket
 • vloeren, stoffering
 • keuken

De genoemde grondoppervlaktes zijn globaal, pas na uitmeting door het Kadaster wordt het precieze aantal m2 berekend. Indien er verschil mocht bestaan tussen de uitgemeten en opgegeven oppervlakte, zal dit tussen koper en verkoper niet verrekend worden.